Madrasa Sabilut Tauheed Educational & Charitable Trust
 
 ZONE-4 (DHARWAD)
Name of Makatib Dharwad Zone (4) District : Dharwad
NAZIM-E- MAKATIB MOULANA BILAL S. PALANPURI
 
Sl No. Name of Makatib Name of Ustad Strength of Students
1. Noor Maktab Madihal Dharwad Hafiz Mehaboob S. 27
2. Jamia Maktab Bad Basti Dharwad Moulana Farooq S. 19
3. Jamia Maktab Nigadi Moulana Farooq S. 16
4. Bilal Maktab Kotur (1) Janab Imam Farid Nawab S. 57
5. Bilal Maktab Kotur (2) Janab Imam Farid Nawab S. 60
6. Maktab Asur Khana Gumbepur Sasti Moulana Saddam S. 12
7. Aqsa Maktab Madihal Janab Salauddin S. Ziya 32
8. Noor Maktab Madihal Sani Moulan aMohammed Asif S. 30
9. Maktab Umar Farooq Gandhinagar Hafiz Aijaz S. 28
10. Hashmi Maktab Hashmi nagar Hafiz Allah bakash Snadi S. 85
11. Maktab Umar Jannat nagar Dharwad Hafiz Mohammed Ayub S. 43
12. House Maktab Shivanand nagar Hafiz Shabbir ahmed S. 28
13. Maktab Muzamil Daneshwar nagar Hafiz Aslam S. 14
14. Maktab Hazrat Nizamuddin Shivali plot Hafiz Siraj S. 48
15. Asura khan aMaktab Sani Bisunkopp Hafiz Galib S. 15
16. Jamia Maktab Yadwad Hafiz Imam S. 22
17. House Maktab Bavi katti Plot Sri nagar Hafiz Rabbani Makandar S. 35
18. Jamia Maktab Jambi hal Moulana Saddam S. 23
19. Maktab Yusufiya Makadwala Plot Moulana Imtiyaz S. 30
20. Madani Maktab Hebbali Farm Navalgund Road Janab Aslam S. Mulla 20
21. House Maktab Nadaf galli Gandhi road Janab Abdul Azim S. Ziya 15
22. Makka Maktab Naikan Hullikatti Hafiz Galib S. 22
23. Makka Maktab Pindar galli Gandhi road Hafiz Rasool S. 20
24. Muzamil Maktab Sani Inamdar Plot Hafiz Aslam S. 15
25. Madani Maktab Madihal Kari Nayeem S. 33
Total             749